Home

Shadow
Slider
Jean Monnet – “Wspomnienia”. Narodziny Wspólnej Europy
Wspomnienia” Jeana Monneta – jednego z Ojców Założycieli Wspólnej Europy, być może największego projektu politycznego w historii naszego kontynentu i europejskiej cywilizacji – trafiły właśnie do księgarń. To była znakomita okazja, aby porozmawiać o wyzwaniach przed jakimi stoi dziś Europa ...
Czytaj Dalej
Krajobraz po wyborach
Szkic krajobrazu powyborczego w Polsce nakreślony został 6 listopada w  Centrum DiP. Nawiązanie do tradycji Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość jest zamierzone. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest  Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a patronem  Stefan Bratkowski  – kiedyś aktywny uczestnik ...
Czytaj Dalej
Waldemar Kuczyński. Zanim zapadnie cisza…
Na krótko przed wyborami do Sejmu, Centrum DiP, działające w ramach Fundacji FCP, zorganizowało (24.10.2015) spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim. Poświęcone ono było prezentacji jego najnowszej książki “Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej” oraz podsumowaniu kończącej się właśnie kampanii wyborczej koń kampanii przed wyborami do ...
Czytaj Dalej
Raport gęgaczy
Na krótko przed wyborami do Sejmu, w siedzibie Fundacji FCP (12.10.2015) odbyło się spotkanie z Krzysztofem Łozińskim i Piotrem Rachtanem - autorami "Raportu gęgaczy". To wyjątkowa publikacja, której wydanie w prawdziwie bibliofilskim nakładzie kilkuset egzemplarzy, zostało w całości sfinansowane przez ...
Czytaj Dalej
Nieco inna historia Polski. Wykład Stefana Bratkowskiego
Wykładem  Stefana Bratkowskiego  pt.  "Nieco inna historia Polski", autorem książki o tym samym tytule,  rozpoczynamy cykl debat poświęconych historii i polityce historycznej, zgodnie z zasadą, iż “fałszywa pamięć jest mistrzynią fałszywej polityki” (Andrzej Wielowieyski). Wykładem tym zainaugurowaliśmy również (06.10.2015)    ...
Czytaj Dalej
Imperium kontratakuje
Imperium kontratakuje. - Taki tytuł nosiła konferencja prasowa (25.09.2015) z rosyjskimi działaczami ruchu obrony praw człowieka – uczestnikami obradującego w stolicy, dwutygodniowego, Corocznego Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE. organizowanego przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Gośćmi Fundacji ...
Czytaj Dalej
35-lecie Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość – DiP
Pragnąc uhonorować 35 rocznicę powstania DiP-u i ludzi, którzy go współtworzyli zorganizowaliśmy (19.12.2014) spotkanie z jego założycielami i współpracownikami oraz dyskusję o tym, co z tradycji DiP-u warte jest przeniesienia w przyszłość (panel I) oraz (panel II) o szczególnej współodpowiedzialności ...
Czytaj Dalej

Linki które polecamy