„Dobra zmiana” w Miastku, czyli jak rozmawiać z wyborcą PiS

"Dobra zmiana" w Miastku, czyli jak rozmawiać z wyborcą PiS

Działające przy  Fundacji FCPCentrum Edukacji DiP, wspólnie z  Klubem „Lewaka”zorganizowało (06.02.2018) spotkanie z  dr hab. Maciejem Gdulą, autorem szeroko dyskutowanego raportu  „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. W Raporcie tym analizuje on m.in. sukces wyborczy partii Prawo i Sprawiedliwość, a także – na podstawie pogłębionych badań socjologicznych i dziesiątków wywiadów z ich uczestnikami – odpowiada na pytania:  kim jest wyborca, jakimi motywami się kieruje i jak z nim rozmawiać?

Dyskusję prowadził Jan Kamiński – socjolog.

Niżej zamieszczamy filmowy zapis spotkania

Galeria

/Foto: T. Późniak/