Nieco inna historia Polski. Wykład Stefana Bratkowskiego

Nieco inna historia Polski. Wykład Stefana Bratkowskiego

Wykładem  Stefana Bratkowskiego  pt.  „Nieco inna historia Polski”, autorem książki o tym samym tytule,  rozpoczynamy cykl debat poświęconych historii i polityce historycznej, zgodnie z zasadą, iż “fałszywa pamięć jest mistrzynią fałszywej polityki” (Andrzej Wielowieyski).

Wykładem tym zainaugurowaliśmy również (06.10.2015)    działalność utworzonego w ramach  Fundacji FCPCentrum Edukacji Społecznej „Doświadczenie i Przyszłość” (DiP)  –  swego rodzaju uniwersytetu otwartego, powszechnego,  nawiązującego ideowo do tradycji Konwersatorium DiP, z przełomu lat 70/80.

Naszym celem jest działanie na rzecz przywrócenia właściwego znaczenia etosu inteligencji i elit intelektualnych, które – zwłaszcza obecnie – są zobowiązane do wypełnienia swojej podstawowej misji, tj. udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytania: o nasze miejsce w Europie, o preferowane kierunki rozwoju, sprawność funkcjonowania instytucji państwa, a przede wszystkim o to, co należy uczynić, aby zapewnić warunki do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Opowiadając o swojej najnowszej książce,  Stefan Bratkowski  mówił m.in. o początkach państwa polskiego i potędze pierwszych Piastów, dorabiających się na… handlu niewolnikami z podbijanych przez nich sąsiednich plemion słowiańskich, a także o przyczynach upadku I Rzeczypospolitej i szkodliwym nadmiarze bogactwa, które rozleniwiało brać szlachecką; wreszcie – o naszych fascynujących związkach z niemieckimi Sasami oraz o bardzo uproszczonym postrzeganiu dziejów chłopstwa, które bardzo długo, co najmniej do XVII w miało się bardzo dobrze, o czym świadczą przeanalizowane przez niego zapisy testamentowe, czy też uchwała Sejmu, zabraniającą chłopom noszenia… złotych łańcuchów.  

Niżej publikujemy książkę Stefana Bratkowskiego w wersji PDF

 

 

Nieco-inna-historia-Polski

 

 

Galeria

/Autorem wszystkich zdjęć jest Maciej Późniak – słuchacz Akademii Umiejętności, wspierającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Debiutował podczas wieczoru autorskiego Wiktora Jerofiejewa, a teraz został naszym stałym fotoreporterem/.