25 lat III RP. Jak do tego doszło?

25 lat III RP. Jak do tego doszło?

Debatą „25 lat III RP. Jak do tego doszło?”, (18.03.2014) rozpoczęliśmy cykl spotkań, poświeconych podsumowaniu 25 lat III RP i polskiej transformacji, a to wszystko w ramach naszego nowego projektu: Centrum Edukacji Społecznej – Doświadczenie i Przyszłość. Mówiliśmy o korzeniach Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych 1989 r.

W nauguracyjnej debacie uczestniczyli aktywni uczestnicy ówczesnych przemian ustrojowych w Polsce, zasiadający niegdyś po przeciwnych stronach Okrągłego Stołu: red. naczelny „Gazety Wyborczej” – Adam Michnik oraz prof. Janusz Reykowski Do nich dołączyli: – Stanisław Ciosek (b. ambasador w ZSRR i w Rosji) oraz b. senator – Andrzej Wielowieyski.

Dyskusję  prowadził Stefan Bratkowski – Honorowy Prezes FCP.

Niżej zamieszczamy filmowy zapis debaty:

Część I

 

Część II

Część III

 

Część IV

 

Część V

Galeria

/Foto: Tadeusz i Maciej Późniakowie/