Kontakt

Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (FCP)

Ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa.
KRS Nr. 0000117935,  REGON 006375238,  NIP 5260311840.

Kontakt przez formularz
Informujemy, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktu i odpowiedzi na zadane pytanie. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu o którym mowa powyżej.