35-lecie Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość – DiP

35-lecie Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość - DiP

Pragnąc uhonorować 35 rocznicę powstania DiP-u i ludzi, którzy go współtworzyli zorganizowaliśmy (19.12.2014) spotkanie z jego założycielami i współpracownikami oraz dyskusję o tym, co z tradycji DiP-u warte jest przeniesienia w przyszłość (panel I) oraz (panel II) o szczególnej współodpowiedzialności elity intelektualnej i inteligencji polskiej za rozwój państwa.

Jak w zaproszeniu, napisał Stefan Bratkowski, współzałożyciel DiP i nasz Honorowy Prezes FCP, powołując Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” i publikując jego inauguracyjny raport „O stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy” – po raz pierwszy elita intelektualna kraju zabrała wówczas głos we własnym imieniu i dołączyła tym sposobem do wysiłków dzielnych ludzi na rzecz zasadniczej zmiany i reform w państwie polskim. To doświadczenie jest ważne i aktualne również dzisiaj. Choć żyjemy bowiem w warunkach nieporównywalnych z tymi z końca lat 70-tych, to przecież nie możemy czynić sobie cnoty z braku zainteresowania dla aktualnych zagrożeń i historycznych wyzwań.

Dyskusja odbywała się podczas dwóch kolejnych paneli. W pierwszym, o genezie, historii i dorobku DiP, uczestniczyli: Stefan Bratkowski. Andrzej Wielowieyski, Jerzy Stępień oraz Antoni Rajkiewicz. Spotkanie prowadził Jan Skórzyński.   

W drugim panelu, o odpowiedzialności współczesnej polskiej inteligencji  i elity intelektualnej wystąpili: Radosław Markowski, Michał Komar, Leszek Jażdżewski oraz Wojciech Przybylski. Dyskusję moderował Jacek Żakowski.

 

Podczas spotkania, list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, adresowany do jego uczestników, w zw. z 35 rocznicą DiP odczytał jego doradca i przedstawiciel Kancelarii Prezydenta – Jan Lityński.

 

 

Niżej zamieszczamy filmowy zapis dyskusji podczas obu sesji panelowych.

Panel I – o genezie, historii i dorobku DiP

Część I

Część II

Cześć III

Panel II – O odpowiedzialności polskiej inteligencji i elity intelektualnej

Część I

Cześć II

Galeria

/Foto: Tadeusz i Maciej Późniakowie/