Czytelnia

W Czytelni gromadzimy – z poszanowaniem praw autorskich – elektroniczne wydania książek, broszur i innych publikacji (nie tylko w języku polskim), dostępnych bezpłatnie w Internecie i ważnych ze względu na zainteresowania i przedmiot działania Fundacji FCP oraz Centrum Edukacji Społecznej „Doświadczenie i Przyszłość” (DiP). Chcemy ją systematycznie rozbudowywać – także o tytuły zgłaszane przez odwiedzających nasz portal.

Aleksander Jakowlew: Pamiętniki

http://www.alexanderyakovlev.org/uf/Sumerki.pdf ...

Pamiętniki Michaiła Gorbaczowa. Tom I i II

https://www.gorby.ru/gorbachev/memoirs/ ...

Aleksiej Miller: Dziedzictwo imperium…

http://liberal.ru/files/articles/1967/nasledie.pdf ...

Intelektualiści i demokracja. Doświadczenia polskie i rosyjskie

  Debata – wersja pełna - tłumaczenie.w języku polskim ...
Loading...