Polityka zagraniczna: korekta, czy rewolucja?

Polityka zagraniczna: korekta, czy rewolucja?

Polska polityka zagraniczna: korekta, czy rewolucja?  – taki tytuł nosiła nasza kolejna debata (16.06.2016), poświęconą przemianom dokonującym się w polskich relacjach ze światem zewnętrznym po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Temat niezwykle gorący i sprowadzający się w istocie do zasadniczej zmiany obowiązującego dotąd, od początku III RP, paradygmatu polskiej polityki zagranicznej.

Gośćmi  Fundacji FCP  i działającego w jej ramach  Centrum Edukacji Społecznej „Doświadczenie i Przyszłość”  byli: prof. Roman Kuźniar Adam Balcer  . Dyskusję moderowała –  Agnieszka Magdziak-Miszewska.

Debatę organizowaliśmy w ramach szerszego projektu:  „Jakiej Polski chcemy”

Niżej zamieszczamy jej zapis filmowy.

Część I

Część II

Cześć III

Część IV

Galeria

/Foto: Tadeusz i Maciej Późniakowie/