Polska – Ukraina. Czy historycy nas pogodzą?

Polska - Ukraina. Czy historycy nas pogodzą?

Spotkanie z Kazimierzem Wóycickim (30.01), autorem książki Krótka historia UPA dla Polaków. Czy historycy nas pogodzą? – było pierwszym z cyklu debat, podczas których szukać chcemy odpowiedzi na pytania: gdzie kończy się historia, a zaczyna polityka? Kiedy i dlaczego spory o historię stają się wojną na historię? I jaka może być tego cena? Nie tylko – jak w tym przypadku – w relacjach polsko-ukraińskich.

Spotkanie prowadziła Agnieszka Magdziak-Miszewska.

Wg opinii prof. Leszka Zasztofta, książka K. Wóycickiego, w zwięzłej i popularnej formie przedstawia skomplikowane relacje polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie. Jej wielką zaletą jest podjęte staranie zrozumienia ukraińskich racji (wcale niejednoznacznych wśród samych Ukraińców) oraz szacunek dla ukraińskiego spojrzenia na własne dzieje. Autor, który zafascynowany jest Ukrainą, stara się wyważyć i pojąć racje obu stron.
Książka Kazimierz Wóycickiego ułatwia znalezienie drogi do wzajemnej akceptacji i szacunku. Zwłaszcza, że nasze oba kraje przeszły przez podobną gehennę wojen, zniewolenia i cierpienia.
Jak napisał prof. Zasztoft, „ta książka łączy, a nie dzieli… Nasze historie są niezwykle zbieżne. Tak, jak nasze winy i grzechy…. Strzeżmy się zwłaszcza grzechu zaniechania, który wielokrotnie pogrążył i Polskę, i Ukrainę, stając się przeszkodą w ich dążeniu do niepodległości…”

Niżej zamieszczamy filmowy zapis z tej debaty. 

Galeria
(fot: Kacper Krajewski)