Porozmawiajmy o Unii Europejskiej: tym razem – o wolności

Porozmawiajmy o Unii Europejskiej: tym razem - o wolności

Działające w ramach  Fundacji FCP, Centrum Edukacji Społecznej DiP  wraz z  Fundacjami: My Obywatele UE i Polska w Europie  – zorganizowaliśmy (07.03.2018) kolejne spotkanie z cyklu dialogów obywatelskich:  Porozmawiajmy o Unii Europejskiej. Tym razem temat był następujący:  Czy nasza wolność traci czy zyskuje na członkostwie w UE?
Debatę prowadził nasz gość:  senator RP. Bogdan Klich  –  b. Minister Obrony Narodowej i b. poseł Parlamentu Europejskiego
We wprowadzeniu do dyskusji,  Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz  – autorka projektu naszych debat europejskich i jego prowadząca –  napisała:

Szanowni Państwo
„Porozmawiajmy o Unii Europejskiej” to próba zorganizowania cyklu spotkań dających okazję do rozmowy z wybitnymi współtwórcami naszego unijnego członkostwa _ politykami, społecznikami, artystami, badaczami i ponownego odczytania i zrozumienia sensu unijnego projektu, gdzieś zagubionego i to nie tylko w naszym kraju. Projekt spotkań jest skierowany głównie do młodszej generacji polskich obywateli Unii, ale zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem, w tym sympatyków konwersatorium Fundacji Polska w Europie. Do organizowania tych spotkań , zainspirowały mnie zarówno pesymistyczne wyniki analizy nowej podstawy programowej dla szkół, w której problematyka unijna jest niemal nieobecna, jak i wnikliwa lektura orędzia JC Junckera, wzywająca nas – Obywateli Unii Europejskiej, do włączenia się do debaty nad przyszłością naszej europejskiej wspólnoty w duchu fundamentalnych wartości unijnego projektu : wolności, równości i praworządności i ich funkcjonowania w unijnej praktyce.
Program ten został już zainaugurowany spotkaniem z ambasadorem Markiem Prawdą, obecnym dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Realizacji całości patronuje: zespół ekspertów Team Europe powołany przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej i Fundacje: „Centrum Prasowe Europy Środkowej i Wschodniej”, „Centrum Edukacji Społecznej DiP” i Fundacji „My Obywatele UE” . W myśl przyjętych założeń , chcemy aby spotkania wspomagały kształtowanie własnych opinii głównie ludzi młodych, pobudzały do wymiany poglądów, wzmacniały nasze poczucie polskiego obywatelstwa w Unii Europejskiej. Obecny cykl pragniemy rozpocząć od debaty na temat wolności, pierwszej ze wskazanych wyżej wartości. Chcemy wspólnie zastanowić się w jakim zakresie członkostwo w Unii zabezpiecza naszą wolność zarówno w wymiarze politycznym jak i obywatelskim, tożsamościowym. Planujemy poświęcić tej kwestii dwa spotkania. W pierwszym z nich zastanowić się nad gwarancją sojuszy militarnych, zabezpieczenia granic, , suwerenności, standardów wyposażenia obronnego, w drugim – wolności swobód obywatelskich, wolności słowa, zabezpieczania naszej różnorodności, odmienności kulturowej, ochrony wyznawanych ( bądź nie wyznawanych) odmienności religijnych, obyczajowych, akceptacji dla różnic poglądów czy tożsamości.
Spotkania będą odbywać się na Nowym Świecie 58, w terminach popołudniowych i datach dogodnych dla naszych gości, którzy przyjęli zaproszenie. Szczegółowe informacje o spotkaniach (temat, nazwisko zaproszonego gościa, termin) będą zamieszczane na rozsyłanych afiszach i na stronach internetowych:  WWW.myobywateleue.orgWWW.fcp.edu.pl,www.studioopinii.pl  .

Niżej zamieszczamy filmowy zapis debaty:

Galeria

/Foto: Maciej Późniak/

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]