Porozmawiajmy o demokracji

Porozmawiajmy o demokracji

12 kwietnia 2016 r, wspólnie z Warszawskim Klubem Dyskusyjnym im. Tadeusza Mazowieckiego, zorganizowaliśmy debatę, poświęconą zagrożeniom polskiej demokracji.  

Panelistami byli: Danuta Przywara  – Prezes Zarządu Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Karol Modzelewski oraz Bogdan Borusewicz – wicemarszałek Senatu.

Dyskusję prowadził Marcin Celiński z pisma „Liberte”.

Niżej zamieszczamy zapis filmowy debaty.

Część I

 

Część II

 

Część III

 

Część IV

Galeria