Wojna dezinformacyjna – konferencja

Wojna dezinformacyjna - konferencja

Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciw Polsce i Europie, taki był oficjalny tytuł całodniowej konferencji (23.06.2017), jaka odbyła się w siedzibie naszej Fundacji, z inicjatywy Instytutu Europejskich Demokratów.

Jej współorganizatorami, obok FCP, były również: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Fundacja Samorządność i Demokracja, Fundacja Demokratyczna oraz Klub im. Tadeusza Mazowieckiego.

Podczas przedpołudniowej, I Sesji poświęconej metodom wojny informacyjnej mówiono m.in. o jej celach propagandowych, politycznych i militarnych, a także o roli agentury wpływu.

W tej części konferencji wystąpili: Adriana Ciefova, Andrzej Potocki, dr. Kazimierz Wóycicki (sprawujący opiekę merytoryczną nad całą Konferencją), a także Piotr Niemczyk, Vincent V. Severski oraz dr. Tomasz Smura.

Niżej zamieszczamy zapis filmowy otwarcia i obu dyskusji panelowych, jakie odbyły się w pierwszej części Konferencji.

Otwarcie konferencji  i wprowadzenie – Wojna dezinformacyjna i wojna trzeciej generacji

Sesja I: Metody wojny informacyjnej 

Część I

Część II

 

Sesja II: Jak przeciwdziałać wojnie dezinformacyjnej? W tej części Konferencji wystąpili: Andrzej Potocki, mec. Piotr Fedusio oraz Adam Lelonek.

Część I

Część II

Po zakończeniu obu Sesji, na podsumowanie Konferencji, odbyła się otwarta dyskusja w  ramach Klubu im. T. Mazowieckiego. Jej temat sformułowano następująco: Wojna dezinformacyjna – zagrożenie dla Europy. Dyskusję moderował dr. Kazimierz Wóycicki.

Niżej zamieszczamy jej zapis filmowy

Część I

Część II

Galeria