Rzecz o naprawie wymiaru sprawiedliwości

Rzecz o naprawie wymiaru sprawiedliwości

Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej i działające w jej ramach Centrum „Doświadczenie i Przyszłość” zorganizowały debatę (27.06.2016), z udziałem luminarzy teorii i praktyki prawa: profesor Ewy Łętowskiej, b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego w stanie spoczynku Jerzego Stępnia i sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa Waldemara Żurka.

Dyskusję moderował Jan Cipiur

Tematem głównym była sytuacja wymiaru sprawiedliwości, jako trzeciej władzy, wobec spodziewanych zmian, w związku z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie tylko. Teza wprowadzająca brzmiała, że poprawność polityczna wysunięta poza granice racjonalności spowodować może stłumienie poczucia potrzeby naprawy sądownictwa. Niekiedy można się spotkać z opinią, że konieczność obrony Trybunału Konstytucyjnego przed ubezwłasnowolnieniem i sprowadzeniem do roli atrapy posłusznej rządzącemu obozowi politycznemu, wymaga taktycznego zmilczenia problemu niewydolności i niesprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Takie podejście jest jednak błędne i może służyć, jako populistyczne uzasadnienie dla oskarżeń, że oto wymiar sprawiedliwości nie chce żadnych zmian i „chce żeby wszystko pozostało, jak było”.

Niżej publikujemy zapis filmowy tej fascynującej i gorącej debaty.

Część I

Część II

Część III

Część IV

Galeria

/Foto: Tadeusz i Maciej Późniakowie/