25 lat bez ZSRR

25 lat bez ZSRR

25 grudnia 1991 r Michaił Gorbaczow przed kamerami TV oficjalnie ogłosił ustąpienie ze stanowiska Prezydenta ZSRR. Zaraz potem na Kremlu spuszczono flagę czerwoną i podniesiono trzykolorową, rosyjską. W ten sposób Związek Radziecki przestał istnieć, jako samodzielny podmiot prawa międzynarodowego.

W tym roku minęło równo 25 lat od tamtych wydarzeń. Dla jednych były one początkiem „końca historii”, podczas gdy dla innych – „największą katastrofą geopolityczną XX wieku”. Co do jednego panuje zgoda: rozpad ZSRR oznaczał całkowitą zmianę ładu światowego, opartego na rywalizacji dwóch systemów ideowo-politycznych.

Jak z tej perspektywy ocenić minione ćwierć wieku? Jak w zmienionej sytuacji odnalazły się Rosja i inne państwa powstałe po rozpadzie ZSRR? Wreszcie, czy i na ile Zachód wykorzystał swoją szansę, jaką była wygrana w trwającej przez dziesięciolecia „zimnej wojnie”?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas całodniowej konferencji pt. „25 lat bez ZSRR”, organizowanej przez  Fundację FCP  i działające w jej ramach  Centrum DiP.  

Dyskusja prowadzona była (16.12.2016) podczas dwóch paneli. W pierwszym, zatytułowanym  „Imperium po imperium, czyli Rosja i świat poradziecki”,  uczestniczyli:  Agnieszka Magdziak-Miszewska,  Marek Menkiszak i Grzegorz Gromadzki. Dyskusję moderował  Sławomir Popowski,  były wieloletni korespondent w Moskwie.

W panelu drugim:  „Nowa geopolityka – świat bez ZSRR” –  wystąpili:  Adam Balcer, Jacek Cichocki,  prof. Roman Kuźniar i Eugeniusz Smolar.  Dyskusję prowadziła:  Agnieszka Magdziak-Miszewska

Podczas spotkania udostępniono również broszurę  „Koniec Imperium”  Sławomira Popowskiego, który jako korespondent PAP, był świadkiem pieriestrojki i rozpadu Związku Radzieckiego

 

 

SP-Koniec-imperium

 

 

Niżej zamieszczamy zapis filmowy z obu paneli.

Panel I – „Imperium po imperium”

Część I

Część II

Panel II – Nowa geopolityka – świat bez ZSRR

Część I

Część II

Galeria

/Foto: Tadeusz i Maciej Późniakowie/