25 lat III RP. Reformy, które zmieniły ustrój

25 lat III RP. Reformy, które zmieniły ustrój

Kolejne, trzecie już spotkanie (12.05.2014), organizowane przez Fundację FCP, w ramach utworzonego w tym roku Centrum Edukacji Społecznej – „Doświadczenie i Przyszłość” oraz realizowanego przez Centrum cyklu konferencji, podsumowujących 25-letni dorobek polskiej transformacji i III RP – poświęcone było “Reformom, które zmieniły ustrój”. Mówił o nich główny gość spotkania – prof. Leszek Balcerowicz. Dyskusję prowadził Andrzej Lubowski.

Według zgodnej opinii uczestników, już dawno nie widziano prof. Leszka Balcerowicza w tak znakomitej formie.To nie był wykład historyczno-ekonomiczny, ale żywa opowieść o korzeniach polskiej “terapii szokowej”, rozpoczynająca się jeszcze w czasach głębokiego PRL-lu. To wtedy 30-letni Balcerowicz, wraz z zespołem podobnych mu równolatków, (ale już świetnie wykształconych) – próbował “naprawić” socjalistyczną gospodarkę. I to w czasach, gdy wydawało się, że ZSRR i system komunistyczny są nie do ruszenia i nikt nawet nie przypuszczał, że wystarczy dekada, a cały ten świat przestanie istnieć.

I to z tego kręgu wywodzili się przyszli eksperci-reformatorzy, którzy przeprowadzili polską gospodarkę z socjalizmu do kapitalizmu. Balcerowicz, jak sam przyznał, nie ufał wówczas nikomu, kto był specjalistą od “ekonomii politycznej”, za to cenił młodych ekspertów z wykształceniem “ekonometrycznym”, którzy później tworzyli trzon jego zespołu doradców i byli w stanie w kilka miesięcy przygotować oraz – z poparciem rządu Tadeusza Mazowieckiego, a także Sejmu “kontraktowego” – przeforsować pakiet kilkunastu ustaw, które zmieniły Polskę.

Niżej zamieszczamy relację filmową ze spotkania

Część I

Część II

Część III

Część IV

Galeria

/Tadeusz i Maciej Późniakowie/