Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

W przedmowie książki czytamy: „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy” może być rozumiane na wiele sposobów. W książce przedstawiono jedynie wybrane z nich. Teksty nie zawierają żadnych ustaleń ostatecznych ani odpowiedzi wyczerpujących. Treść książki ma zwrócić uwagę, skierować umysł czytelnika zarówno w stronę przy- szłości, jak i teraźniejszości. Oba kierunki sprzyjają temu samemu: wychylając głowę za horyzont dzisiejszego czasu, można lepiej, pełniej i szerzej zobaczyć to, co jest obecnie i dokąd zmierza…

Gdzie_jesteśmy_dokąd_zmierzamy