Polska. Krajobraz po wyborach – 2.0

Polska. Krajobraz po wyborach - 2.0

O tegorocznych wyborach prezydenckich mówiono, że takie zdarzają się raz na pokolenie i nawet porównywano je z czerwcowymi wyborami 1989 r. Mówiono też, że są one swoistym plebiscytem i wyborem między dwiema sprzecznymi ze sobą wizjami rozwoju Polski.

Wyniki już znamy, pytanie więc: co mówią one o naszym społeczeństwie i o nas samych?Wreszcie, co dalej? Co nas czeka – pożegnanie z demokracją liberalną i ostateczny triumf modelu ustrojowego na wzór węgierski? Dalszy ciąg i finalizowanie pełzającej rewolucji narodowo-konserwatywnej, sprowadzającej się do przejmowania i demontażu najważniejszych instytucji ustrojowych III RP? A także: czy i w jakim stopniu wpłyną one na przebudowę i kształt polskiej sceny politycznej? I jakie mogą być tego konsekwencje dla naszej pozycji w Zjednoczonej Europie?

Na te i inne pytania odpowiadali (17.07.2020) podczas debaty on line: prof. Radosław Markowski (SWPS), dr. Robert Sobiech (Collegium Civitas), dr. Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych) oraz Marcin Celiński („Liberte”, Wydawnictwo Arbitror), który będzie również dyskusję prowadził .

Całość była transmitowana na żywo, na FB, na profilu „Vikod”, a jej pełen zapis -udostępniony również na YouTube, na kanale FCP – publikujemy poniżej.

 

Galeria

/Foto: Michał Czarnocki/