Intelektualiści i demokracja. Rosyjsko-polski „okrągły stół” w Moskwie

Intelektualiści i demokracja.       Rosyjsko-polski "okrągły stół" w Moskwie

Z inicjatywy moskiewskiej Fundacji Liberalna Misja, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni, 04.03.2009 odbył się w Moskwie rosyjsko-polski „okrągły stół”. Temat debaty zaproponowano następujący: Intelektualiści i demokracja.

Ze strony Fundacji FCP w debacie uczestniczyli: Adam Michnik, Jerzy Pomianowski, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, Krzysztof Zanussi oraz Sławomir Popowski.

Ze strony Fundacji Liberalna Misja w dyskusji wzięli udział: Jewgienij Jasin i Igor Kliamkin, którzy debatę prowadzili, a także całe grono znakomitych przedstawicieli rosyjskich środowisk liberalno-demokratycznych, w tym m.in. Siergiej Kowaliow, Lew Gudkow, Emil Pain, Kirił Rogow, Marietta Czudakowa, Wadim Mieżujew, Wiktor Szejnis oraz Denis Dragunskij.

Niżej publikujemy tłumaczenie zapisu debaty, który Fundacja Liberalna Misja opublikowała w formie książkowej.

                                                                       Debata – wersja pełna