Prof. Jan Hartman: Polityka i wartości

Prof. Jan Hartman: Polityka i wartości

Temat wykładu prof. Jana Hartmana, zorganizowanego (9.02.2017) przez naszą Fundację FCP i Centrum Edukacji Społecznej DiP, we współpracy z KOD Edukacja Mazowsze – można byłoby zawrzeć w jednym zdaniu: rzecz o filozofii polityki, czyli: polityka i wartości.

Prof. J. Hartman – filozof i bioetyk, wydawca i publicysta, nauczyciel akademicki, a jednocześnie polityk – uważa, że polityka powinna chronić interesy życiowe i materialne grup społecznych oraz całych społeczeństw, a jednocześnie chronić najwyższe dobra, zwane wartościami: bezpieczeństwo, wolność, równość, sprawiedliwość, samorządność… Mówiąc inaczej, codziennością polityki  powinno być szukanie balansu pomiędzy wchodzącymi ze sobą w kolizję egoistycznymi interesami.

Jednakże – dodaje prof. Hartman – za każdym konsensusem stoi nie tylko równowaga sił, lecz również dobra wola, aby próbować ją określić bez uciekania się do przemocy i ucisku.

W rzeczywistości bywa z tym różnie i można postawić pytanie: czy – na przykład – wartości zapisane w Konstytucji są bezsilnymi truizmami, czy może stoi za nimi prawdziwy autorytet? Czy można sprawować władzę w imię ideałów, wartości, a nie tylko – interesów?

Niżej zamieszczamy filmowy zapis wykładu i debaty.

Galeria

/Foto: T i M. Późniak/