„Tożsamość Międzymorza”. Rozmowa z prof. Leszkiem Szarugą

"Tożsamość Międzymorza". Rozmowa z prof. Leszkiem Szarugą

„Tożsamość Międzymorza” – to tytuł najnowszej książki prof. Leszka Szarugi, (wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, a także poety, krytyka literackiego i publicysty), będącej swego rodzaju podsumowaniem jego wieloletnich studiów nad dziejami Międzymorza.

To jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza w naszej literaturze, taka próba całościowego przedstawienia doświadczeń historycznych, kulturowych, czy wręcz cywilizacyjnych, które kształtowały społeczeństwa tej części Europy – ich tożsamość, sposób postrzegania świata i własnego w nim miejsca.

Społeczeństwa te przez wieki kształtowały się w różnych tradycjach politycznych, kulturowych i ideowych – „łacińskiej”, bizantyjskiej, czy osmańskiej/tureckiej – ale w jakimś sensie dzieliły wspólny los, co może wpływać na ich współczesne wybory. Chociażby, to jak dziś rozumieją takie pojęcia, jak państwo narodowe, czy suwerenność narodowa – często zresztą odmiennie, niż państwa zachodniej Europy, co może rodzić wiele problemów.

Książka „Tożsamość Międzymorza” jest już gotowa, ale drukiem dopiero się ukaże. Tym większe więc podziękowania dla prof. Leszka Szarugi, który udostępnił ją nam w wersji elektronicznej i zgodził się na rozmowę z przedstawicielami naszej Fundacji FCP: Agnieszką Magdziak-Miszewską i Sławomirem Popowskim.

Niżej zamieszczamy jej zapis.