Sądy osaczone, czy koniec ich niezależności?

Sądy osaczone, czy koniec ich niezależności?

Reaktywujące swoją działalność  Konwersatorium DiP, a także  Fundacja FCPoraz działające w jej ramach  Centrum Edukacji Społecznej „Doświadczenie i przyszłość”  – zorganizowały (15.12.2017) publiczny panel pt:  „Sądy osaczone. czy koniec ich niezależności.”

W panelu udział wzięli:  Irena Kamińska, sędzia NSA, Stowarzyszenie Sędziów Themis,  prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, socjolog, UW,  prof. dr hab. Marcin Matczak,  prawnik, UW,  prof. dr hab. Tomasz Słomka, politolog, UW oraz  dr Robert Sobiech, socjolog, UW.  

Dyskusję prowadził  prof. Jerzy Stępień.

Tytuł panelu – „Sądy osaczone” – zapożyczony został od profesora Adama Strzembosza, b. I Prezesa Sądu Najwyższego, który tak właśnie zatytułował swój wykład na Uniwersytecie Warszawskim.  

Panel otworzyło krótkie wprowadzenie  dr Roberta Sobiecha, który przedstawił wyniki badań nad postrzeganiem stanu sądownictwa przez społeczeństwo polskie – także na tle badań sądownictwa w wybranych krajach europejskich

W dyskusji mówiono o aktualnych zagrożeniach dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, postrzeganych z perspektywy prawników o doświadczeniu sądowym i akademickim, ale także z perspektywy socjologa i politologa.  

Padały też pytania o najważniejsze mankamenty polskiego sądownictwa, a także o wskazanie głównych kierunków jego reformy. Pytano również o morale stanu sędziowskiego i   sędziowie będą potrafili zachować odporność wobec bezprecedensowych ataków na sądownictwo.

Niżej zamieszczamy filmowy zapis dyskusji.

Galeria