Zarząd

Agnieszka Magdziak-Miszewska

Ukończyła Wydział Teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydział Filologii Polskiej, na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984 – do chwili obecnej związana jest z Towarzystwem
„Więź” i wydawanym przez nie miesięcznikiem, w którym przeszła wszystkie szczeble zawodowe: od młodszego redaktora do zastępcy redaktora naczelnego. Do dziś jet czynnym publicystą.

Jej specjalnością jest polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe. Ma w tej dziedzinie bogate doświadczenie zawodowe.
Była: radcą i radcą-minister w Ambasadzie RP w Moskwie (1991-1995); społecznym i etatowym doradcą Prezesa Rady Ministrów (1998-2001);
dyrektorem programowym i kierownikiem Projektu Wschodniego Centrum Stosunków Międzynarodowych (1998-2001); konsulem generalnym RP w Nowym Jorku (2001-2005);
głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów (2005-2006), Ambasadorem RP w Izraelu (2006-2012) oraz doradcą Ministra Obrony Narodowej w sprawach stosunków międzynarodowych (2012-2015),
a od niedawna – jednym ze współzałożycieli Konferencji Ambasadorów.

Od lat jest również bardzo mocno zaangażowana w dialog polsko-żydowski: od 2000 do 2018 r – tj. do czasu likwidacji – była członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

 

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screen-Shot-02-13-20-at-07.32-PM.png

Karolina Maria Wojciechowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie w 2007 roku. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2014 roku. Specjalizuje się  w prawie autorskim – od 9 lat  wykłada na ten temat w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej. Prowadziła Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Ma własną kancelarię prawniczą Art&Law oraz Wydawnictwo Blue Bird. Prowadziła kursy z prawa autorskiego m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej i na ASP w Warszawie. Współautorka książek „Prawo autorskie w instytucjach kultury” oraz „Vademecum dyrektora instytucji kultury”, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Beck. Przez lata współprowadziła warszawską galerię fotografii Green Gallery.

Pracuje dla pisarzy, fotografów, malarzy, agencji reklamowych, wydawnictw, agencji literackich, archiwów fotograficznych, fundacji działających w obrębie szeroko pojętej kultury, muzyków, producentów muzycznych, producentów spektakli, artystów scenicznych.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego, z naciskiem na praktyczną stronę wykorzystania twórczości.

 

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screen-Shot-02-13-20-at-07.33-PM.png

Sławomir Popowski

Sławomir Popowski – Rocznik 48. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Z zawodu – dziennikarz. Publicysta i wieloletni komentator „Rzeczpospolitej”, z której odszedł w 2006 r wraz z grupą dziennikarzy i publicystów.

Specjalizuje się w tematyce rosyjskiej. Przez ponad 13 lat pracował, jako korespondent prasy polskiej w Moskwie. Najpierw – Polskiej Agencji Prasowej, (1985 – 1990), a następnie, dwukrotnie, „Rzeczpospolitej” (1991- 1994 oraz 2000 – 2003). Podczas pobytu w Moskwie był też korespondentem “Polityki” oraz Sekcji Polskiej Radia BBC.

Z Fundacją FCP związany jest od końca lat 90. Najpierw wchodząc w skład Rady Fundacji, a od 2007 r – zostając członkiem jej Zarządu. W marcu 2015 r został wybrany na jego Prezesa.

Jest również współzałożycielem i redaktorem internetowej gazety opiniotwórczej – Studio Opinii.pl, a także współzałożycielem Towarzystwa Dziennikarskiego.