Home

pasek2_1-2
pasek2_2-2
pasek2_4-4
pasek2_3-4
Shadow
Nieco inna historia Polski. Wykład Stefana Bratkowskiego
Wykładem  Stefana Bratkowskiego  pt.  "Nieco inna historia Polski", autorem książki o tym samym tytule,  rozpoczynamy cykl debat poświęconych historii i polityce historycznej, zgodnie z zasadą, iż “fałszywa pamięć jest mistrzynią fałszywej polityki” (Andrzej Wielowieyski). Wykładem tym zainaugurowaliśmy również (06.10.2015)    ...
Imperium kontratakuje
Imperium kontratakuje. - Taki tytuł nosiła konferencja prasowa (25.09.2015) z rosyjskimi działaczami ruchu obrony praw człowieka – uczestnikami obradującego w stolicy, dwutygodniowego, Corocznego Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE. organizowanego przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Gośćmi Fundacji ...
35-lecie Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość – DiP
Pragnąc uhonorować 35 rocznicę powstania DiP-u i ludzi, którzy go współtworzyli zorganizowaliśmy (19.12.2014) spotkanie z jego założycielami i współpracownikami oraz dyskusję o tym, co z tradycji DiP-u warte jest przeniesienia w przyszłość (panel I) oraz (panel II) o szczególnej współodpowiedzialności ...
25 lat III RP. Polaków portret własny
W ramach cyklu, podsumowującego pierwsze 25 lat RP, kolejne spotkanie (20.06.2014), organizowane przez FCP i działające w jej ramach Centrum Edukacji Społecznej DiP, poświęciliśmy próbie zarysowania socjologicznego portretu Polaków w okresie wielkiej transformacji. Jako paneliści wystąpili:  prof. Janusz Czapiński,  prof ...
Rosja – stan umysłu
"Rosja - stan umysłu" - taki tytuł nosiło spotkanie (04.06.2014) z b. popularnym w Polsce rosyjskim pisarzem Wiktorem Jerofiejewem, autorem m.in. wydanej u nas "Encyklopedii duszy rosyjskiej". Bezpośrednim powodem była wydana właśnie jego najnowsza książka "Akimudy". Oto - pisze w ...
25 lat III RP. Przemiany systemu politycznego
Klejna debata (02.06.2014) z cyklu "25 lat III RP", poświęcona była przemianom polskiego systemu politycznego. Gośćmi spotkania było: prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Jacek Raciborski oraz b. senator RP - Andrzej Wielowieyski. Dyskusję prowadził redaktor naczelny "Liberte" - Leszek Jażdżewski. Niżej ...
25 lat III RP. Druga wielka reforma – samorządowa
Kolejne, czwarte już spotkanie w ramach cyklu "25 lat III RP" (19.05.2014), poświęcone było drugiej wielkiej reformie - decydującej o kształcie polskiej transformacji - samorządowej. Wg. powszechnej i dość zgodnej opinii była to jedna z najbardziej udanych reform o charakterze ...

Linki które polecamy