Home

pasek2_1-2
pasek2_2-2
pasek2_4-4
pasek2_3-4
Shadow
Polityka zagraniczna: korekta, czy rewolucja?
Polska polityka zagraniczna: korekta, czy rewolucja?  - taki tytuł nosiła nasza kolejna debata (16.06.2016), poświęconą przemianom dokonującym się w polskich relacjach ze światem zewnętrznym po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Temat niezwykle gorący i sprowadzający się w istocie ...
Polska – Ukraina: co dalej?
Relacje polsko-ukraińskie były (18.05.2016) tematem kolejnej debaty, organizowanej przez działające w ramach Fundacji FCP - Centrum Edukacji Społecznej DiP oraz Klub im. Tadeusza Mazowieckiego. W dyskusji wzięli udział: Bogumiła Berdychowska z redakcji "Więzi", Olga Popowycz z Fundacji "Nasz Wybór" oraz ...
Porozmawiajmy o demokracji
12 kwietnia 2016 r, wspólnie z Warszawskim Klubem Dyskusyjnym im. Tadeusza Mazowieckiego, zorganizowaliśmy debatę, poświęconą zagrożeniom polskiej demokracji.   Panelistami byli: Danuta Przywara  - Prezes Zarządu Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Karol Modzelewski oraz Bogdan Borusewicz - wicemarszałek Senatu. Dyskusję prowadził ...
Jean Monnet – „Wspomnienia”. Narodziny Wspólnej Europy
Wspomnienia” Jeana Monneta – jednego z Ojców Założycieli Wspólnej Europy, być może największego projektu politycznego w historii naszego kontynentu i europejskiej cywilizacji – trafiły właśnie do księgarń. To była znakomita okazja, aby porozmawiać o wyzwaniach przed jakimi stoi dziś Europa ...
Krajobraz po wyborach
Szkic krajobrazu powyborczego w Polsce nakreślony został 6 listopada w  Centrum DiP. Nawiązanie do tradycji Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość jest zamierzone. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest  Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a patronem  Stefan Bratkowski  – kiedyś aktywny uczestnik ...
Waldemar Kuczyński. Zanim zapadnie cisza…
Na krótko przed wyborami do Sejmu, Centrum DiP, działające w ramach Fundacji FCP, zorganizowało (24.10.2015) spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim. Poświęcone ono było prezentacji jego najnowszej książki “Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej” oraz podsumowaniu kończącej się właśnie kampanii wyborczej koń kampanii przed wyborami do ...
Raport gęgaczy
Na krótko przed wyborami do Sejmu, w siedzibie Fundacji FCP (12.10.2015) odbyło się spotkanie z Krzysztofem Łozińskim i Piotrem Rachtanem - autorami "Raportu gęgaczy". To wyjątkowa publikacja, której wydanie w prawdziwie bibliofilskim nakładzie kilkuset egzemplarzy, zostało w całości sfinansowane przez ...

Linki które polecamy